gebruikersnaam heeft een $list2->tekst uitgevoerd op $list2->verdediger"; } // } echo $tekst2; //Voor de vlaggen if ($list->land == "Engeland"){ $flag = "images/engeland.gif" ; }elseif ($list->land == "Nederland"){ $flag = "images/nederland.gif" ; } //land kiezen if(empty($_COOKIE['gebruikersnaam'])) { }else { if ($list->land == "geen"){ Echo "Je dient nu eerst je thuisland te kiezen
Je gaat nu automatisch naar de landkeuze pagina"; echo ""; } } echo " OceanMasters "; ?>
"; if(empty($_COOKIE['gebruikersnaam'])) { $plaatje = "login_bg.gif"; }else{ $plaatje = "stats_bg.gif"; } ?>


Rederij : naam?>
Contant goud",0,'.','.' ) ?>
Bank bank",0,'.','.' )?>
   Thuisland : land?>
Betaald account dagen Ba dagen ba ?>
Credits Credits credits?>
   
   
   
 

"; if(empty($_COOKIE['gebruikersnaam'])) { echo "
$list2->gebruikersnaam heeft een $list2->tekst tegen $list2->verdediger uitgevoerd | "; } ?>
"; if(empty($_GET['pagina'])) include("paginas/front.php"); elseif(strstr($_GET['pagina'], "index") || strstr($_GET['pagina'], "..")) include("paginas/fout.php"); elseif(file_exists("paginas/".$_GET['pagina'].".php")) include("paginas/".$_GET['pagina'].".php"); elseif(file_exists("paginas/".$_GET['pagina']."")) include("paginas/".$_GET['pagina'].""); else include("paginas/fout.php"); ?>